• Ørum Skole
Billedet på sidehoved

Opslagstavlen

 • ikon
  Sidste skoledag for 9.klasse er den 30. maj 2018.
   
  Maria Frimand Andersen den 18-01-2018
 • ikon

  Info fra skolebestyrelsesmødet den 30. november:
   

  Følgende emner blev drøftet:

  Er der mulighed for kortere skoledage på Ørum Skole? Det er skolebestyrelsen sammen med skolelederen, som bestemmer om længden af skoledagene skal ændres. Evt. kortere skoledage er en mulighed for 4. – 9. klassetrin. Kortere skoledage vil betyde, at nogle timer bliver læst med 2 lærer. Fordele og ulemper blev nævnt og flere skal findes frem. Diskussionen fortsætter på næste møde.
   
   
  Der er valg til skolebestyrelsen til foråret, de indledende forberedelser starter nu.
   
   
  Elevrådet er blevet meldt ind i Elevforeningen – Danske skoleelever. Medlemskabet forventes at udvikle elevindflydelsen via bl.a. information, mødedeltagelse og viden om elevråds rettigheder.

   

   

  Dorthe Klitgaard Kristensen den 06-12-2017
 • ikon
  Køreplaner for skolebusserne i skoleåret 17/18

  Der er nye rettelser i køreplanen for rute 1 fra og med onsdag d. 23. august 2017.  

  Med venlig hilsen

  Kontoret
  Dorthe Klitgaard Kristensen den 09-08-2017